40º Congreso Nacional SEMERGEN Palma 2018

Del 17 al 20 de Octubre - Palau de Congressos de Palma

D. Antoni Noguera Ortega

Excmo. Sr. Alcalde de Palma de Mallorca